Категории

Достъп до ЕАУ чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

- Ниво на предоставяне на административни услуги по електронен път - ТРЕТО

- Ниво на осигуреност – ВИСОКО

- Средство за идентификация - КЕП /Квалифициран електронен подпис/

Заявяването на електронни административни услуги се извършва през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ на адрес: https://egov.bg

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП).

2. Притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.

3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader (http://www.get.adobe.com/reader/).

Информация за статуса на Вашата преписка можете да получите чрез свързване със служител в Центъра за административно обслужване на телефон 07133/4872 или да изпратите запитване на имейл адрес delovodstvo@pravets.bg.

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини:

- лично от Центъра за административно обслужване;

- чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга;

- по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.

Начини на плащане на таксата на заявената от Вас административна услуга:

по банкова сметка:

IBAN: BG64UBBS88888492874500
BIC: UBBSBGSF
Банка: ОББ АД

Информация за кодове за вид плащане за сметки можете да намерите ТУК

 

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?