Достъп до обществена информация


  • Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информацияПреглед
  • Решение за предоставяне на Обществена информацияПреглед
  • ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЧАСТИЧЕН ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯПреглед
  • ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯПреглед
  • ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯПреглед
  • ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на информация за повторно ползванеПреглед
  • Регистър на заявленията за достъп до обществена информацияПреглед
  • Информация, която е публична, съгласно закона за защита на класифицираната информация и заповед No 3-94 / 23.02.2017 г. на Кмета на община ПравецПреглед
  • Отчет на заявленията по ЗДОИ за 2018гПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?