Категории

Достъп до обществена информация

 • Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информацияПреглед
 • Решение за предоставяне на Обществена информацияПреглед
 • ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЧАСТИЧЕН ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯПреглед
 • ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯПреглед
 • ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯПреглед
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на информация за повторно ползванеПреглед
 • Информация, която е публична, съгласно закона за защита на класифицираната информация и заповед No 3-94 / 23.02.2017 г. на Кмета на община ПравецПреглед
 • Регистър на заявленията за достъп до обществена информацияПреглед
 • Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община ПравецПреглед
 • Годишни отчети за постъпили и обработени заявления по ЗДОИ в Община ПравецПреглед
 • Регистър по ЗДОИ 2022г.Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?