Категории

Екология

Списък от файлове

 • ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕПреглед
 • Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии държавна собственсотПреглед
 • 20.02.2018г. - Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕПреглед
 • 31.01.2019 - Годишен отчет за изпълнение програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕПреглед
 • Заповед на кмета на община Правец, за забрана палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци на територията на община ПравецПреглед
 • Заповед № З-518/22.07.2019 годПреглед
 • 10.02.2020 - Годишен отчет за 2019 год., за изпълнение програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕПреглед
 • 09.02.2021 - ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2020 год., за изпълнението на програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕПреглед
 • Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии държавна собственoст - 2021 г.Преглед
 • 08.12.2021 - ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2021 год., за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕПреглед
 • 01.12.2022 - ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2022 год., за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕПреглед
 • Заповед №З-131/15.03.2023 г. за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии държавна собственостПреглед
 • Заповед на кмета на община Правец, за забрана палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци на територията на община ПравецПреглед
 • Заповед №З-299/12.06.2023 г. на кмета на община Правец, за обезопасяване на открити водни площи с цел осигуряване безопасност за къпане през летния сезон на 2023 год.Преглед
 • 01.12.2023 - ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2023 год., за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?