Категории

Екология

Списък от файлове

  • ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕПреглед
  • Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии държавна собственсотПреглед
  • 20.02.2018г. - Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕПреглед
  • 31.01.2019 - Годишен отчет за изпълнение програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕПреглед
  • Заповед на кмета на община Правец, за забрана палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци на територията на община ПравецПреглед
  • Заповед № З-518/22.07.2019 годПреглед
  • 10.02.2020 - Годишен отчет за 2019 год., за изпълнение програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕПреглед
  • 09.02.2021 - ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2020 год., за изпълнението на програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕПреглед
  • Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии държавна собственoст - 2021 г.Преглед
  • 08.12.2021 - ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2021 год., за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?