Екология


Списък документи

  • ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕПреглед
  • Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии държавна собственсотПреглед
  • 20.02.2018г. - Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?