Категории

Гражданска регистрация и административно обслужване

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЕЛЕКТРОННАТА / АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА 
     Всички заявления за административни услуги се достъпват посредством безплатния софтуер Adobe Acrobat Reader DC, който може да бъде изтеглен на следния адрес – www.get.adobe.com/reader/. Отваряйки документа с тази програма, можете да попълните информацията в заявлението /електронно или ръчно/.
     В посочените за подпис полета, можете да използвате своя електронен подпис, с който да удостоверите самоличността си. 
В случай, че не разполагате с КЕП /квалифициран електронен подпис/, можете да попълните заявлението, да го разпечатате и подпишете ръчно.
     Таксата следва да бъде заплатена с паричен превод по банкова сметка и код на услугата, които са посочени във всяко заявление / изключение правят безплатните услуги, или ако ще подавате документите лично на гише/.
Към вече попълненото заявление прилагате всички изискуеми документи /те са посочени във всяко заявление/.
1. Пълният пакет документи, включващ заявление /подписано електронно с КЕП/, приложения към него и платежен документ, следва да изпратите на имейл адрес delovodstvo@pravets.bg , откъдето ще получите обратна връзка и входящ номер на вашето заявление, ако то отговаря на изискванията и към него са приложени всички необходими документи. Законовият срок за обработка на Вашето заявление започва да тече от момента, в който получите имейл с входяш номер. Моля, обърнете внимание - от датата на получения входящ номер, а не от момента, в който е изпратено заявлението.
2. Пакетът с документи, включващ заявление /подписано саморъчно/ и приложенията към него, можете да подадете лично на гише в Общинска администрация Правец. При този начин на подаване таксата за административната услуга може да бъде заплатена на гише.
 
Нивото на осигуреност на електронните административни услуги на Община Правец е III-то, съгласно Методика на Държавна агенция електронно управление.

Списък от файлове

 • 2033 - Възстановяване или промяна на имеПреглед
 • 2110 - Заверка на документи по гражданско състояние за чужбинаПреглед
 • 2079 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адресПреглед
 • 2104 - Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 годинаПреглед
 • 2056 - Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 годинаПреглед
 • 2020 - Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населениетоПреглед
 • 2000 - Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояниеПреглед
 • 2019 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи пътПреглед
 • 2034 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ пътПреглед
 • 1999 - Издаване на удостоверение за граждански брак – оригиналПреглед
 • 2092 - Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни именаПреглед
 • 2038 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояниеПреглед
 • 2016 - Издаване на удостоверение за наследнициПреглед
 • 1997 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече заявен настоящ адресПреглед
 • 2107 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адресПреглед
 • 2128 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адресПреглед
 • 2076 - Издаване на удостоверение за раждане - дубликатПреглед
 • 2052 - Издаване на удостоверение за раждане – оригиналПреглед
 • 2057 - Издаване на удостоверение за родените от майката децаПреглед
 • 2075 - Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг и децаПреглед
 • 2109 - Издаване на удостоверение за семейно положениеПреглед
 • 2017 - Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбинаПреглед
 • 2073 - Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на гр. брак в БългарияПреглед
 • 2036 - Издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзкиПреглед
 • 2040 - Отразяване на промяна на режим на имуществените отношения между съпрузитеПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?