Категории

Гражданска регистрация и административно обслужване

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЕЛЕКТРОННАТА / АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА 
     Всички заявления за административни услуги се достъпват посредством безплатния софтуер Adobe Acrobat Reader DC, който може да бъде изтеглен на следния адрес – www.get.adobe.com/reader/. Отваряйки документа с тази програма, можете да попълните информацията в заявлението /електронно или ръчно/.
     В посочените за подпис полета, можете да използвате своя електронен подпис, с който да удостоверите самоличността си. В случай, че не разполагате с КЕП /квалифициран електронен подпис/, можете да попълните заявлението, да го разпечатате и подпишете ръчно.
     Таксата следва да бъде заплатена с паричен превод по банкова сметка и код на услугата, които са посочени във всяко заявление / изключение правят безплатните услуги, или ако ще подавате документите лично на гише/.
Към вече попълненото заявление прилагате всички изискуеми документи /те са посочени във всяко заявление/.
1. Пълният пакет документи, включващ заявление /подписано електронно с КЕП/, приложения към него и платежен документ, следва да изпратите на имейл адрес delovodstvo@pravets.bg , откъдето ще получите обратна връзка и входящ номер на вашето заявление, ако то отговаря на изискванията и към него са приложени всички необходими документи. Законовият срок за обработка на Вашето заявление започва да тече от момента, в който получите имейл с входяш номер. Моля, обърнете внимание - от датата на получения входящ номер, а не от момента, в който е изпратено заявлението.
2. Пакетът с документи, включващ заявление /подписано саморъчно/ и приложенията към него, можете да подадете лично на гише в Общинска администрация Правец. При този начин на подаване таксата за административната услуга може да бъде заплатена на гише.

Списък от файлове

 • Искане за издаване на удостоверение за семейно положениеПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг и децаПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за съпруга и родствени връзкиПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за родените от майката децаПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни именаПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за вписване в регистър на населениетоПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбинаПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на гр. брак в БългарияПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адресПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за промени на постоянен адресПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за промени на настоящ адресПреглед
 • Отразяване на промяна на режим на имуществените отношения между съпрузитеПреглед
 • Искане за издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картонПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за настоящ адресПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за постоянен адресПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за раждане - дубликатПреглед
 • Искане за издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ пътПреглед
 • Искане за издаване на документ от акт за гражданско състояниеПреглед
 • Искане за заверка на документи по гражданско състояние за чужбинаПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояниеПреглед
 • Искане за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояниеПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за раждане – оригиналПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за граждански брак – оригиналПреглед
 • Искане за издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи пътПреглед
 • Искане за пресъставяне на документ по гражданско състояние от чужбинаПреглед
 • Искане за признаване на решение на чужeстранен съдПреглед
 • Искане за възстановяване или промяна на имеПреглед
 • Комплектуване на документи за установяване наличие на българско гражданствоПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за правно ограничениеПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече заявен настоящ адресПреглед
 • Искане за издаване на удостоверение за наследнициПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?