Категории

Местни избори 2023

Материали от разяснителната кампания

 

Презентация, видео и аудио клипове, можете да намерите на интернет страницата на ЦИК на следния линк:

Разяснителна кампания (текст за визуализация)

https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign

 

Справки в избирателните списъци

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.
Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/ предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

ГД ГРАО

МРРБ

Списък от файлове

  • Писмо-покана до парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание за консултации за състав на ОИКПреглед
  • Заповед за образуване на избирателни секции в Община Правец с утвърдена номерация, обхват и адресПреглед
  • Заповед за определяне местата в Община Правец за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.Преглед
  • Писмо-покана до парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание за консултации за съставите на СИК в Община Правец за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година.Преглед
  • Заповед за определяне местата в Община Правец за поставяне на плакати и други агитационни материали за всички кандидати, партии, коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година.Преглед
  • Заповед за образуване на Избирателна секция № 233400016 за гласуване на избиратели с трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година.Преглед
  • Писмо-покана до парламентарно представените партии и коалиции в 49-тото НС за консултации за сформиране състав на ПСИК в Община Правец за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година.Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?