Категории

Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“

Списък от файлове

 • Презентация саниранеПреглед
 • Насоки за кандидатстванеПреглед
 • Приложение 1 Декларация изискванияПреглед
 • Приложение 2 Партньорско спореазумениеПреглед
 • Приложение 3 Декларация за държавни и минимални помощиПреглед
 • Приложение 4 Заявление за участиеПреглед
 • Приложение 5 Контролен лист за самооценкаПреглед
 • Приложение 6 Договор за финансиранеПреглед
 • Приложение 7 Финансова идентификацияПреглед
 • Приложение 8 Указания формуляр за кандидатстванеПреглед
 • Приложение 9 Схема минимални помощиПреглед
 • Приложение 10 Условия за изпълнениеПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?