Категории

Нормативни документи

Списък от файлове

  • ЗАКОН за управление на етажната собственостПреглед
  • НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственостПреглед
  • Заявление за регистрацияПреглед
  • Заявление за вписване в общинския регистърПреглед
  • Примерен протокол от общо събраниеПреглед
  • УведомлениеПреглед
  • Примерен правилникПреглед
  • Книга на собственицитеПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?