Общ устройствен план на Община Правец


Списък документи

  • ОбявлениеПреглед
  • ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПРАВЕЦПреглед
  • НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДПреглед
  • КонцепцияПреглед
  • Том IПреглед
  • Том IIПреглед
  • Обсъждане на екологична оценкаПреглед
  • 25.09.2017г. - СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПРАВЕЦПреглед
  • 10.11.2017г. - ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ - след Експертен съветПреглед
  • Становище по екологична оценкаПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?