Категории

Общ устройствен план на Община Правец

Настоящият Общ устройствен план на Община Правец е приет с Решение № 220 от 31.08.2018 година, като в него не са отразени промените, които са в процедура по изменение, съгласно ЗУТ. При установяване на явна фактическа грешка в Общия устройствен план, всеки заинтересован гражданин може да уведоми Община Правец чрез официалните контакти на администрацията.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?