Категории

План сметка 2022

О Б Я В Л Е Н И Е
НА ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА
ЗА
РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ
„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ“,
„ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПО“
„ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ“

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?