Категории

Президентски и Парламентарни избори 2021

Във връзка с насрочените на 14 ноември 2021 г. избори за Президент и вицепрезидент на Република България и избори за Народно събрание, по електронен път чрез страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, на място вОбщинска администрация Правец, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Правец, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва:
В периода от 04.10.2021 г. до 30.10.2021 г., до 17,30 ч. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС), чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.
В периода от 04.10.2021 г. до 30.10.2021 г. до 17,30 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането (Приложение № 30-ПВР/НС), чл. 36, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящия адрес на заявителя и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

Списък от файлове

  • Заповед за образуване на избирателни секции в Община Правец за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 годинаПреглед
  • Приложение №39 ПВР НСПреглед
  • Приложение №30 ПВР НСПреглед
  • Заповед за определяне местата в Община Правец за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 г.Преглед
  • Писмо-покана до парламентарно представените партии и коалиции в 46 –то НС за провеждане на консултации за сформиране на съставите на СИК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 година.Преглед
  • Заповед № З-576 от 19.10.2021 година за определяне местата за поставяне на плакати и други агитационни материали за всички кандидати, партии, коалиции от партии и инициативни комитети регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 годинаПреглед
  • Заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14.11.2021 година на територията на Община ПравецПреглед
  • Покана за участие в консултации за сформиране състав на ПСИК в Община ПравецПреглед
  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължПреглед
  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолацияПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?