Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България - Сърбия

„Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия”

Наименование на проекта: „Насърчаване на трансграничното сътрудничество за развитието на социалната спортна инфраструктура в общините Правец и Пирот”

Номер на проекта: 2007CB161PO006-2009-1-51
Водещ партньор: Община Правец
Бюджет на проекта: 598 734,39 EUR
Номер на договор за безвъзмездна помощ: РД–02–29–215 / 28.07.2011 г.

 СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНИТЕ ПРАВЕЦ И ПИРОТ 2013 - 2015


Списък документи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?