Категории

Процедури по чл.37 и от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 година

Списък от файлове

  • Списък на общински пасища, мери и ливади на територията на община Правец, за разпределение по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 годинаПреглед
  • Списък на общински ПМЛ-допълнение, на територията на община Правец, за разпределение по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 годинаПреглед
  • Правила за ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на община Правец за стопанската 2023-2024 година, приети с Решение №48 от 31.03.2023 г. на ОбС – ПравецПреглед
  • 02.05.2023 г. - Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади на територията на община Правец - Разпределение 2023 годинаПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?