Съобщение МПС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Правец, отдел МДТ уведомява всички собственици на моторни превозни средства, че от 05.01.2017г. започва плащането на данък превозни средства за 2017 година.

Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?