Категории

Заповеди на кмета на община Правец за полски пътища по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година, издадени на 25.01.2021г.

Списък от файлове

  • Заповед за полски пътища - землище с. РАВНИЩЕ - за стопанската 2020-2021г.Преглед
  • Заповед за полски пътища - землище с. МАН. РЕКА - стопанската 2020-2021г.Преглед
  • Заповед за полски пътища - землище с. ВИДРАРЕ - стопанската 2020-2021г.Преглед
  • Заповед за полски пътища - землище ПРАВ. ЛАКАВ. - за стопанската 2020-2021г.Преглед
  • Заповед за полски пътища - землище с. ОСИК. ЛАКАВ. - стопанската 2020-2021г.Преглед
  • Заповед за полски пътища - землище с. РАЗЛИВ за стопнската - 2020-2021г.Преглед
  • Заповед за полски пътища - землище с. ДЖУРОВО за стопанската 2020-2021г.Преглед
  • Заповед за полски пътища - землище гр. ПРАВEЦ - за стопанската 2020-2021г.Преглед
  • Заповед З-100 -12.02.2021 за изм. на Заповед З- 62-25.01.2021 - с. Равнище - полски пътища-2020-2021Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?