Местни данъци и такси справка за задължения и плащания


Проверка на задължения за местни данъци и такци

При зареждане на страницата за "Проверка на задължения за местни данъци и такси" изберете:

- "Continue to this site"/"Продължете напред" за Internet Explorer
- "I understand the risks"/"Разбирам опасностите" за Mozilla Firefox
- "Proceed anyway" /"Продължаване напред въпреки това" за Google chrome

Сертификатът се генерира от сървърите на Община Правец. Сертификатът е надежден.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

За физическо лице:
1. ЕГН на лицето и ПИН, който можете да получите лично на гише „Местни данъци и такси“ в сградата на Общинска администрация – Правец, пл. „Тодор Живков“ №6, телефон за връзка: 07133/ 48-75. Услугата по издаване на удостоверение за ПИН код е безплатна, получава се веднъж и важи безсрочно.

2. ЕГН на лицето и партиден номер на имот. Партидният номер на имот се съдържа в приходната квитанция за платените данъци от предходните години и в съобщението за задължения от предходните години.

За юридическо лице:
1. ЕИК на юридическо лице и ПИН, който можете да получите лично на гише „Местни данъци и такси“ в сградата на Общинска администрация – Правец, пл. „Тодор Живков“ №6, телефон за връзка: 07133/ 48-75. Услугата по издаване на удостоверение за ПИН код е безплатна, получава се веднъж и важи безсрочно.

2. ЕИК на юридическо лице и партиден номер на имот. Партидният номер на имот се съдържа в приходната квитанция за платените данъци от предходните години и в съобщението за задължения от предходните години.

Хората вече могат да плащат онлайн всички местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.

   

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?