Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 3.12.2019 от 10:30ч.

19 Ноември 2019 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 3.12.2019 от 11:30ч.

19 Ноември 2019 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване на 12.11.2019 от 11:30ч.

29 Октомври 2019 Виж повече

Профил на купувача

"Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец"

25 Ноември 2019 Виж повече

"Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в община Правец до регионално депо за отпадъци"

19 Ноември 2019 Виж повече

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напреж...

15 Октомври 2019 Виж повече

Обяви

Проект на Програмата на община Правец за управлението и р...

Проект на Програмата на община Правец за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост пре...

11 Декември 2019 Виж повече

Проект на Стратегия за управление на общинската собствено...

Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на общинаПравец - 2019 - 2023 г

11 Декември 2019 Виж повече

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов...

09 Декември 2019 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?