Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 3.12.2019 от 10:30ч.

19 Ноември 2019 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 3.12.2019 от 11:30ч.

19 Ноември 2019 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване на 12.11.2019 от 11:30ч.

29 Октомври 2019 Виж повече

Профил на купувача

Пазарна консултация за определяне на разхода за услуга по проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01

14 Януари 2020 Виж повече

"Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец"

25 Ноември 2019 Виж повече

"Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в община Правец до регионално депо за отпадъци"

19 Ноември 2019 Виж повече

Обяви

Заповеди за полски пътища за стопанската 2019 – 2020 година

17 Януари 2020 Виж повече

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов...

17 Януари 2020 Виж повече

Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов...

16 Януари 2020 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?