Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 3.12.2019 от 10:30ч.

19 Ноември 2019 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 3.12.2019 от 11:30ч.

19 Ноември 2019 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване на 12.11.2019 от 11:30ч.

29 Октомври 2019 Виж повече

Профил на купувача

"Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в община Правец до регионално депо за отпадъци"

19 Ноември 2019 Виж повече

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напреж...

15 Октомври 2019 Виж повече

"Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов"

09 Октомври 2019 Виж повече

Обяви

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов...

15 Ноември 2019 Виж повече

Обявление на проект за приемане на размера на такса битов...

ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2020 ГОДИНА И ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН-СМЕ...

14 Ноември 2019 Виж повече

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов...

13 Ноември 2019 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?