Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 7.7.2020 от 15:30ч.

23 Юни 2020 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 7.7.2020 от 14:30ч.

23 Юни 2020 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 7.7.2020 от 11:30ч.

23 Юни 2020 Виж повече

Профил на купувача

Проектиране , авторски надзор и изпълнение на СМР за ремонтни дейности на покрит плувен басейн в ПГПЧЕ "Ал....

11 Юни 2020 Виж повече

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на...

08 Юни 2020 Виж повече

Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения по четири обособени позиции

21 Май 2020 Виж повече

Обяви

Съобщение до г-н Веселин Божков Божков

ДОГ-Н ВЕСЕЛИН БОЖКОВ БОЖКОВ Съобщаваме Ви, че в Общинска администрация на община Правец е постъпил проект з...

09 Юли 2020 Виж повече

Съобщение до г-н Марин Тодоров Иванов

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-Н МАРИН ТОДОРОВ ИВАНОВ Уведомявам Ви, че със заповед № З-200/ 03.04.2020г. на кмета на общин...

08 Юли 2020 Виж повече

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов...

01 Юли 2020 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?