Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 15.11.2018 от 11:30ч.

30 Октомври 2018 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 15.11.2018 от 10:30ч.

30 Октомври 2018 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 15.11.2018 от 11:00ч.

30 Октомври 2018 Виж повече

Профил на купувача

Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Община Правец до регионално депо за отпадъци

27 Ноември 2018 Виж повече

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на целодневна детска градина "Индира Ганди" гр. Правец по чет...

27 Ноември 2018 Виж повече

Извършване на СМР, включително вертикална планировка, за обект: „Ремонт на целодневна детска градина "Индир...

27 Ноември 2018 Виж повече

Обяви

Проект на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗ...

Проект на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ ...

12 Декември 2018 Виж повече

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград, към 06.12.2018 год./номер по ред; д...

07 Декември 2018 Виж повече

Съобщение до заинтересованите лица

СЪОБЩЕНИЕДОГ-ЖА ВИОЛЕТКА НИКОЛОВА СИМЕОНОВАГ-ЖА СТЕФКА НИКОЛОВА БОНЧЕВА – ИЛИЕВАГ-ЖА ПЕТЯ НИКОЛОВА БОНЧЕВАУ...

03 Декември 2018 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?