Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 6.2.2020 от 11:30ч.

21 Януари 2020 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 6.2.2020 от 10:30ч.

21 Януари 2020 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 6.2.2020 от 9:30ч.

21 Януари 2020 Виж повече

Профил на купувача

Пазарна консултация за определяне стойността на разхода за извършване на доставка на сглобяема мобилна сцена

10 Февруари 2020 Виж повече

"Услуги по две дейности" - договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0027-C01

06 Февруари 2020 Виж повече

Пазарна консултация за определяне на разхода за услуга по проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01

14 Януари 2020 Виж повече

Обяви

Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец обявява конкурс за подбор на персоналОбщина Правец в качеството си на бенефициент по процедур...

27 Февруари 2020 Виж повече

Съобщение до наследниците на Дуда Лазарова Петрова

27 Февруари 2020 Виж повече

График за извършване на годишен технически преглед на зем...

СЪОБЩЕНИЕГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА В ОБЩИНА ПРАВЕЦО...

27 Февруари 2020 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?