Търгове

Заповед №3-53 от 20.01.2021г. - за отмяна на търг

20 Януари 2021 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 2.2.2021 от 14:00ч.

19 Януари 2021 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 2.2.2021 от 11:30ч.

19 Януари 2021 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 2.2.2021 от 10:00ч.

19 Януари 2021 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 2.2.2021 от 15:00ч.

19 Януари 2021 Виж повече

Обяви

Уведомление за инвестиционно предложение от „Елитагро“ ООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху о...

22 Януари 2021 Виж повече

Допълване на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ...

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA ...

21 Януари 2021 Виж повече

Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по договор № BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР за безвъзмез...

15 Януари 2021 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?