Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 12.06.2024 от 11:00ч.

29 Май 2024 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 12.06.2024 от 10:00ч.

29 Май 2024 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 13.06.2024 от 11:00ч.

29 Май 2024 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 13.06.2024 от 10:00ч.

29 Май 2024 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 28.05.2024 от 10:00ч.

15 Май 2024 Виж повече

Обяви


Уведомление за инвестиционно предложение от „АГРО М СТРОЙ...

Община Правец обявява открит обществен достъп до постъпила информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредба...

10 Юни 2024 Виж повече

Съобщение

Община Правец на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение №53 о...

13 Май 2024 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?