Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 13.02.2019 от 11:30ч.

29 Януари 2019 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 13.02.2019 от 10:30ч.

29 Януари 2019 Виж повече

Публичен търг с тайно наддаване - 12.02.2019 от 10:30ч.

29 Януари 2019 Виж повече

Профил на купувача

Избор на консултант за управление на проект: "Ремонт на целодневна детска градина "Индира Ганди"

25 Януари 2019 Виж повече

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на строителни и ...

17 Януари 2019 Виж повече

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при изпълнение на "Рехабилитац...

17 Януари 2019 Виж повече

Обяви

Инвестиционно намерение гр. Правец

Инвестиционно намерение "Агро екопродукти" ООД гр. Правец

30 Януари 2019 Виж повече

Допълване на програма на Община Правец за управление и ра...

Допълване на програма на Община Правец за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 201...

24 Януари 2019 Виж повече

Подмяна на Преносен (Магистрален) газопровод в участъка ...

СЪОБЩЕНИЕОбщина Правец на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект за ПУП – Парцеларен ...

17 Януари 2019 Виж повече

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?