Наредби

Наредба за реда и условията за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг

Наредба №2 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Правец

Наредба №7 за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Правец

Наредба №9 запреместваемите обекти, за рекламните, информационните елементи и за рекламната дейност на територията на Община Правец

Наредба №10 за опазване на околната среда на територията на Община Правец

Наредба №11 за гробищните паркове на територията на Община ПравецАнкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?