Декларации за липса на конфликт на интереси

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Списък от файлове

 • Декларация на представители на Община Правец във фирми и сдружения с общинско участиеПреглед
 • Декларация на кмета на Община ПравецПреглед
 • Декларация на кметове на кметства и кметстки наместнициПреглед
 • Декларация на общински съветнициПреглед
 • Декларация на секретара на Община Правец - Албена ПетроваПреглед
 • Декларация на кметове на кметства - ИмуществоПреглед
 • Декларация на служители на Общинска АдминистрацияПреглед
 • Регистър на встъпителните декларации на служителите на Община ПравецПреглед
 • Регистър на годишните декларации на на служителите на Община ПравецПреглед
 • Декларации от кметовете на кметства за имущество и интереси част 2Преглед
 • Декларации КОНПИ Общинска администрацияПреглед
 • Регистър ЗПКОНПИ - ПубличенПреглед
 • Декларация на служители на Общинска АдминистрацияПреглед
 • Декларация кметски наместнициПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?