Декларации за липса на конфликт на интереси

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Списък от файлове

  • Декларация на представители на Община Правец във фирми и сдружения с общинско участиеПреглед
  • Декларация на кмета на Община ПравецПреглед
  • Декларация на кметове на кметства и кметстки наместнициПреглед
  • Декларация на общински съветнициПреглед
  • Декларация на секретара на Община Правец - Албена ПетроваПреглед
  • Декларация на кметове на кметства - ИмуществоПреглед
  • Декларация на служители на Общинска АдминистрацияПреглед
  • Регистър на встъпителните декларации на служителите на Община ПравецПреглед
  • Регистър на годишните декларации на на служителите на Община ПравецПреглед
  • Декларации от кметовете на кметства за имущество и интереси част 2Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?