Комисии

Бюджет, финанси, икономика, нормативни уредби
Цанко Василев Маринов
Общински съветник
Бистра Дойчинова Драганова
Общински съветник
Мариан Петров Петров
Общински съветник
Иван Николов Донков
Общински съветник
Васил Петров Симеонов
Общински съветник
Цеца Сиракова
Общински съветник
Венцислав Росенов Николов
Общински съветник

Устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване
Васил Петров Симеонов
Общински съветник
Цанко Василев Маринов
Общински съветник
Силвия Стефанова Станева
Общински съветник
Бистра Дойчинова Драганова
Общински съветник
Иван Николов Донков
Общински съветник
Марко Димитров Марков
Общински съветник
Деян Трендафилов Николов
Общински съветник

Образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика, вероизповедания
Венцеслава Ромилова Бахчеванова
Общински съветник
Цветелина Йорданова Владимирова
Председател на Об. Съвет
Силвия Стефанова Станева
Общински съветник
Мариан Петров Петров
Общински съветник
Цеца Сиракова
Общински съветник
Венцислав Росенов Николов
Общински съветник
Емилия Маринова Цайкова
Общински съветник

Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Цветелина Йорданова Владимирова
Председател на Об. Съвет
Деян Трендафилов Николов
Общински съветник
Емилия Маринова Цайкова
Общински съветник


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?