Комисии

Бюджет, финанси, икономика, нормативни уредби
инж.ТРИФОН СТЕФАНОВ ТРИФОНОВ
Общински съветник
ген. БОНЧО МАРИНОВ БОНЧЕВ
Общински съветник
МИГЛЕНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
Общински съветник
БИСТРА ДОЙЧИНОВА ДРАГАНОВА
Общински съветник
ПАВЛИН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
Общински съветник

Устройство на територията, пътна и селищна мрежа, ок. среда и благоустрояване, селско и горско ст-во
ген. БОНЧО МАРИНОВ БОНЧЕВ
Общински съветник
инж.ТРИФОН СТЕФАНОВ ТРИФОНОВ
Общински съветник
ВЕНЕЛИН ЦЕНОВ ВАСИЛЕВ
Общински съветник
инж.НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЯХОВ
Председател на Об. Съвет
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ
Общински съветник

Образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика, вероизповедания
ВЕНЦЕСЛАВА РОМИЛОВА БАХЧЕВАНОВА
Общински съветник
ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ВЛАДИМИРОВА
Общински съветник
ЦЕЦА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
Общински съветник
ЙОТКА БОГДАНОВА ТОДОРОВА
Общински съветник
МАРИН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
Общински съветник

Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
БИСТРА ДОЙЧИНОВА ДРАГАНОВА
Общински съветник
ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ВЛАДИМИРОВА
Общински съветник
ПАВЛИН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
Общински съветник


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?