Проекти на наредби и обявления


Списък от файлове

 • 15.11.2016г - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на наредба №2Преглед
 • 15.11.2016г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на наредба №2Преглед
 • 15.11.2016г - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на наредба №20Преглед
 • 15.11.2016г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на наредба №20Преглед
 • 15.11.2016г - Мотиви: Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градиниПреглед
 • 15.11.2016г. - Проект: Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градиниПреглед
 • 17.12.2016 - Справка за постъпилите предложения по повод публикуван проект на наредба №2Преглед
 • 17.12.2016 - Справка за постъпилите предложения по повод публикуван проект на наредба №20Преглед
 • 17.12.2016г. - Справка за постъпилите предложения по повод наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градиниПреглед
 • 18.01.2017г - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на наредба №5Преглед
 • 18.01.2017г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на наредба №5Преглед
 • 18.01.2017г - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на наредба №9Преглед
 • 18.01.2017г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на наредба №9Преглед
 • 19.01.2017г. - Справка за постъпилите предложения по повод наредба №9Преглед
 • 19.01.2017г. - Справка за постъпилите предложения по повод наредба №5Преглед
 • 23.05.2017г - Съобщение Наредба №2Преглед
 • 23.05.2017г - Съобщение Наредба №5Преглед
 • 23.05.2017г - Съобщение Наредба №9Преглед
 • 26.05.2017г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на наредба №15Преглед
 • 26.05.2017г - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на наредба №15Преглед
 • 10.07.2017г. - Съобщение наредба №19Преглед
 • 20.08.2017г - Мотиви: Наредба №1Преглед
 • 20.08.2017г - Проект: Наредба №1Преглед
 • 20.08.2017г - Мотиви: Наредба №8Преглед
 • 20.08.2017г - Проект: Наредба №8Преглед
 • 14.09.2017: Съобщение Наредба №27Преглед
 • 25.09.2017г. - Справка предложения Наредба 1Преглед
 • 25.09.2017г. - Справка предложения Наредба 8Преглед
 • 15.11.2017г. - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на наредба №4Преглед
 • 15.11.2017г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на наредба №4Преглед
 • 19.12.2017г. - Справка за постъпилите предложения по повод публикуван проект на наредба №4Преглед
 • 26.01.2018г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на наредба №11Преглед
 • 26.01.2018г. - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на наредба №11Преглед
 • 26.01.2018г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на наредба №8Преглед
 • 26.01.2018г. - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на наредба №8Преглед
 • 1.03.2018г. - Справка предложения Наредба 8Преглед
 • 1.03.2018г. - Справка предложения Наредба 11Преглед
 • 27.03.2018г. - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5Преглед
 • 27.03.2018г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5Преглед
 • 27.03.2018г. - Мотиви: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15Преглед
 • 27.03.2018г. - Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15Преглед
 • 27.03.2018г. - Финансова обосновка Наредба №15Преглед
 • 11.04.2018г. - Справка предложения Наредба 5Преглед
 • 11.04.2018г. - Справка предложения Наредба 15Преглед
 • 01.06.2018г. - Проект: Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет- Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 01.06.2018г. - Мотиви: Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет- Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 25.06.2018г. - Проект: Наредба №28Преглед
 • 25.06.2018г. - Мотиви: Наредба №28Преглед
 • 05.07.2018г. – Съобщение: Правилник за организацията и дейността на общински съвет- Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 16.07.2018 - Съобщение относно корекция в Наредба №8Преглед
 • 26.07.2018г. - Справка предложения ПравилникПреглед
 • 26.07.2018г. - Справка предложения Наредба №28Преглед
 • 27.08.2018г. - Съобщение за изменение на Наредба №25Преглед
 • 31.08.2018г. - Проект: Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 31.08.2018г. - Мотиви: Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 19.09.2018 - Съобщение относно корекция в Наредба №19Преглед
 • 04.10.2018г. - Справка предложения ПравилникПреглед
 • 29.10.2018г - Мотиви: Наредба №25Преглед
 • 29.10.2018г - Проект: Наредба №25Преглед
 • 14.11.2018 - Съобщение относно корекция в Наредба №28Преглед
 • 29.11.2018г. - Справка предложения Наредба №25Преглед
 • 21.12.2018г. - Мотиви и Проект: Наредба №4Преглед
 • 29.01.2019г - Мотиви: Наредба №6Преглед
 • 29.01.2019г - Проект: Наредба №6Преглед
 • 30.01.2019г. - Справка предложения Наредба №4Преглед
 • 10.03.2019г. - Справката предложения Наредба №6Преглед
 • 26.03.2019 - Съобщение относно корекция в Наредба №15Преглед
 • 23.05.2019г. - Съобщения за промяна в Наредба №4Преглед
 • 23.05.2019г. - Съобщения за промяна в Наредба №8Преглед
 • 23.05.2019г - Проект: Наредба №15Преглед
 • 23.05.2019г. - Мотиви: Наредба №15Преглед
 • 8.7.2019г. - Справка предложения Наредба №15Преглед
 • 23.08.2019г. - Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Ботевград и Софийски окръжен съдПреглед
 • 12.09.2019: Съобщение за допусната техническа грешка в Наредба №15Преглед
 • 28.10.2019г. - Общински съвет Правец, удължава срока за подаване на заявления за участие в процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Ботевград и Софийски окръжен съд - за мандат 2020 - 2024гПреглед
 • 14.11.2019г. - Обявление на проект за изменение и допълнение на: Наредба №4Преглед
 • 10.12.2019г. - Проект на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбАПреглед
 • 10.12.2019г. - Мотиви към Правилника за организацията и дейността на ОбСПреглед
 • 11.12.2019г. - Съобщения за промяна в Наредба №8Преглед
 • 31.12.2019г. - Справка предложения Наредба №4Преглед
 • 10.1.2020г. - Мотиви за отмяна на Наредба №3Преглед
 • 10.01.2020 - Наредба за отмяна на Наредба №3Преглед
 • 10.01.2020г. - Мотиви за отмяна на Наредба №8Преглед
 • 10.01.2020г. - Наредба за отмяна на Наредба №8Преглед
 • 12.01.2020г. - Справка към Правилника за организацията и дейността на ОбСПреглед
 • 17.02.2020г. - справка за постъпилите предложения по реда на чл.26 от ЗНА по повод публикуван проект на Наредба за отмяна на Наредба №3Преглед
 • 17.02.2020г. - справка за постъпилите предложения по реда на чл.26 от ЗНА по повод публикуван проект на Наредба за отмяна на Наредба №8Преглед
 • 19.02.2020г. - Проект на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ ПРЕЗ 2020 ГОДИНАПреглед
 • 17.04.2020г. - Съобщение: Освобождаване от такса при заявяване на нов постоянен и настоящ адрес в селата: Разлив, Осиковица и Осиковска ЛакавицаПреглед
 • 10.08.2020г - Проект: Наредба №15Преглед
 • 10.08.2020г - Мотиви: Наредба №15Преглед
 • 10.08.2020г - Проект: Наредба №2Преглед
 • 10.08.2020г - Мотиви: Наредба №2Преглед
 • 10.08.2020г. - Приложение №5 към чл. 16, ал. 1 на Наредба 2Преглед
 • 1.09.2020г - Съобщение във връзка с Решение №47 от 27.12.2020г.Преглед
 • 11.09.2020г. - Справка предложения Наредба №2Преглед
 • 11.09.2020г. - Справка предложения Наредба №15Преглед
 • 26.10.2020г - Проект: Наредба №15Преглед
 • 26.10.2020г - Мотиви: Наредба №15Преглед
 • 12.11.2020г. - Проект: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 12.11.2020г. - Мотиви: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 27.11.2020г. - Справка предложения Наредба №15Преглед
 • 27.11.2020г. - Справка предложения: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 23.02.2021 г. - Съобщение за отмяна на Инструкция за режим на преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания на територията на Община ПравецПреглед
 • 25.05.20021 г. - Обявление, мотиви и финансова обосновка на Наредба 15, май 2021Преглед
 • 25.05.2021 г. - Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба 15Преглед
 • 28.06.2021 г. - Справка за постъпили предложенияПреглед
 • Съобщение във връзка с Решение №8 от 28.01.2021 г.Преглед
 • 23.02.2022 г. - Обявление, мотиви и финансова обосновка на Наредба 15Преглед
 • 23.02.2022 г. - Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба 15Преглед
 • 05.04.2022 г. - Справка за постъпилите предложения по реда на чл.26 от ЗНА по повод публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община ПравецПреглед
 • 26.04.2022 г. - Мотиви за Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 26.04.2022 г. - Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 27.05.2022 г. - Справка за постъпилите предложения по реда на чл.26 от зна по повод публикуван проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет на община правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 23.08.2022г. - Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба 15Преглед
 • 23.08.2022г. - Обявление, мотиви и финансова обосновка на Наредба 15Преглед
 • Справка за постъпилите предложения по реда на чл.26 от ЗНА относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община ПравецПреглед
 • 07.11.2022г. - Обявление, Мотиви и Проект на Наредба за определянето размера на местните данъциПреглед
 • 08.12.2022г. - Справка за постъпилите предложения по реда на чл.26 от ЗНА относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определянето размера на местните данъци на територията на община ПравецПреглед
 • 16.02.2023г. - Обявление и мотиви на Наредба 20 март 2023Преглед
 • 16.02.2023г. - Проект на Наредба № 20Преглед
 • 30.03.2023г. - Справка за постъпилите предложения по реда на чл.26 от ЗНА по повод публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 на Общински съвет – Правец за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община ПравецПреглед
 • 16.06.2023г. - Проект на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община ПравецПреглед
 • 16.06.2023г. - Обявление и мотиви: Проект на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община ПравецПреглед
 • 14.07.2023 г. - Проект: Правила стипендии ПравецПреглед
 • 14.07.2023 г. - Ообявление и мотиви: Правила стипендии ПравецПреглед
 • 14.07.2023 г. - Проект: Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община ПравецПреглед
 • 14.07.2023 г. - Обявление и мотиви: Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община ПравецПреглед
 • 18.07.2023 г. - Справка по чл.26 ЗНАПреглед
 • 15.08.2023 г. - Справка предложения: Наредба №27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община ПравецПреглед
 • 15.08.2023 г. - Справка предложения: Правила за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от Община Правец, обучаващи се в професионално направление „Здравни грижи“Преглед
 • 17.11.2023 г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община ПравецПреглед
 • 17.11.2023 г. - Обявление и мотиви: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община ПравецПреглед
 • 18.12.2023 г. - Проект на Наредба за изменение и допълнениена Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществоПреглед
 • 18.12.2023 г. - Обявление и мотиви за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 декември 2023Преглед
 • 18.12.2023 г. - Справка за постъпилите предложения по реда на чл.26 от ЗНА по повод публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община ПравецПреглед
 • 22.01.2024 г. - Справка за постъпилите предложения по реда на чл.26 от ЗНА по повод публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществоПреглед
 • 19.02.2024г. - Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 19.02.2024г. - Мотиви на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 19.02.2024г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община ПравецПреглед
 • 19.02.2024г. - Мотиви на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община ПравецПреглед
 • 25.03.2024г - Справка за постъпилите предложения по реда на чл.26 от ЗНА по повод публикуван Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияПреглед
 • 25.03.2024г - Справка за постъпилите предложения по реда на чл.26 от ЗНА по повод публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община ПравецПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?