Благоустрояване на дворно пространство в УПИ I – Училище, кв. 101, гр. Правец

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП
С ПРЕДМЕТ:
„Благоустрояване на дворно пространство в УПИ I – Училище, кв. 101, гр. Правец“


Съобщение

В съответствие с чл. 188(2) от ЗОП възложителят удължава срока за получаване на оферти до 07.03.2019г. до 17:30 часа.

Отваряне на получените оферти ще се състои на 08.03.2018 в 09:30 часа.

Документация

Обявление

Договори

Протоколи

  • Решение избор на изпълнител
    19 Март 2019
    Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?