Профил на купувача - Пазарни консултации

Изграждане на Информационен център в УПИ IX за "информационен център и озеленяване" в кв.10 , гр. Правец, Община Правец
Удължен срок!

Пазарна консултация за определяне на стойността на разхода за извършване на СМР за обект: „Изграждане на Информационен център в УПИ IX за „информац...

11 Май 2020   Виж ...

Пазарна консултация за определяне стойността на разхода за извършване на доставка на сглобяема мобилна сцена

Пазарна консултация за определяне стойността на разхода за извършване на доставка на сглобяема мобилна сцена, по  проектно предложение с наименован...

10 Февруари 2020   Виж ...

Пазарна консултация за определяне на разхода за услуга по проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01

Пазарна консултация за определяне на разхода за услуга по проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01 „Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец”, ...

14 Януари 2020   Виж ...

"Реконструкция на вътрешна улична мрежа в гр. Правец"

Пазарна консултация за определяне стойността на разхода за извършване на строително - монтажни работи за обект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА УЛИЧНА М...

23 Юли 2019   Виж ...

Упражняване на строителен надзор по следните обособени позиции

Пазарна консултация за Упражняване на строителен надзор по следните обособени позиции:Обособена позиция №1: „Упражняване на независим строителен на...

15 Юли 2019   Виж ...

Извършване на строителен надзор за обект "Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на гробищен парк - ограда и паркинг"

Извършване на строителен надзор за обект „Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на гробищен парк - ограда...

07 Март 2019   Виж ...

Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на гробищен парк – ограда и паркинг

Пазарна консултация с предмет „Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на гробищен парк – ограда и паркинг“

05 Март 2019   Виж ...

"Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане, УПИ IX-училище, кв.11 по плана на с.Осиковица"

"Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане, УПИ IX-училище, кв.11 по плана на с.Осиковица"

25 Септември 2018   Виж ...

Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане, УПИ IX-училище, кв.11 по плана на с. Осиковица

Проектно предложение с наименование: „Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане, УПИ IX - училище, кв. 11 по плана на с. Осиковица”

21 Юни 2018   Виж ...

"Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище"

Проектно предложение с наименование: :„Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище.”, в УПИ I-училище,...

15 Юни 2018   Виж ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?