Профил на купувача - Пазарни консултации

Извършване на строителен надзор за обект "Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на гробищен парк - ограда и паркинг"

Извършване на строителен надзор за обект „Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на гробищен парк - ограда...

07 Март 2019   Виж ...


Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на гробищен парк – ограда и паркинг

Пазарна консултация с предмет „Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на гробищен парк – ограда и паркинг“

05 Март 2019   Виж ...


"Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане, УПИ IX-училище, кв.11 по плана на с.Осиковица"

"Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане, УПИ IX-училище, кв.11 по плана на с.Осиковица"

25 Септември 2018   Виж ...


Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане, УПИ IX-училище, кв.11 по плана на с. Осиковица

Проектно предложение с наименование: „Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане, УПИ IX - училище, кв. 11 по плана на с. Осиковица”

21 Юни 2018   Виж ...


"Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище"

Проектно предложение с наименование: :„Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище.”, в УПИ I-училище,...

15 Юни 2018   Виж ...
Проектно предложение "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Разлив, община Правец"

Във връзка с инвестиционния интерес на община Правец за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение „Рек...

19 Септември 2016   Виж ...


Проектно предложение "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Разлив, община Правец"

Във връзка с инвестиционния интерес на община Правец за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение „Рек...

19 Септември 2016   Виж ...


Общинска администрация - Правец подготвя проектно предложение с наименование Ремонт на ЦДГ "Индира Ганди"

Пазарна консултация за: Общинска администрация - Правец подготвя проектно предложение с наименование ”Ремонт на целодневна детска градина „Индира Г...

17 Септември 2016   Виж ...


Общинска Администрация - Правец подготвя проектно предложение с наименование "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Осиковица и село Джурово

Пазарна консултация за: Проектно предложение с наименование "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Осиковица и село Джурово, Община ...

12 Септември 2016   Виж ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?