Профил на купувача - Обява за събиране на оферти

"Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: Изпълнение на обект „Ремонтно-възстанови...

25 Ноември 2019   Виж ...


Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на главен дъждопреливник пред ПСОВ Правец, отливен канал с брегово заустване и отвеждащ колектор до входна савачна шахта

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: С ПРЕДМЕТ: “Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на главен дъж...

16 Септември 2019   Виж ...


"Ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/ III"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: Ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/ III, Правец - п.к. Етр...

09 Август 2019   Виж ...


"Игрище за минифутбол – доставка и монтаж на изкуствена настилка и поставяеми съоръжения" в гр. Правец

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:"Игрище за минифутбол – доставка и монтаж...

18 Юли 2019   Виж ...


"Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ:„Изпълнение на СМР по проект „Доставка и м...

12 Юли 2019   Виж ...


"Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала "Пешната лъка" по три обособени позиции

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: "Възстановителни работи по въжен мост над...

08 Юли 2019   Виж ...


Проектиране, строителство и авторски надзор на Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър

Проектиране, строителство и авторски надзор на Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Калугерово с махалите ...

05 Юли 2019   Виж ...


"Доставка на канцеларски материали, офис- консумативи и оборудване общотипови формуляри за нуждите на – община Правец"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП„Доставка на канцеларски материали, офис- консумативи и оборудване общотипови формуляри за...

17 Май 2019   Виж ...


"Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: "Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. ...

17 Май 2019   Виж ...


Доставка на храни и консумативи за грижа за деца от 0 до 3г. по проект: "Правец - среда за активно социално приобщаване"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: Доставка на храни и консумативи за грижа за деца от 0 до 3г. по проект:  „Праве...

10 Май 2019   Виж ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?