Профил на купувача - Публични покани

Доставка на канцеларски материали, офис- консумативи и оборудване общотипови формуляри за нуждите на – община Правец

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Доставка на канцеларски материали, офис- консумативи и оборудване общотипови формуля...

07 Април 2016   Виж ...

Избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор - блок 109

Публична покана с предмет и наименование: "Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване ...

04 Април 2016   Виж ...

Публична покана за възлагане на обществена поръчка

Изпълнител СМР за обекти: 1. Ремонт и промяна на предназначение на помещения общинска собственост в сградата на "бивша поща" за административни дей...

25 Март 2016   Виж ...

Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол

Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефек...

25 Март 2016   Виж ...

Проектиране във фаза технически проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Разлив” и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на обекта

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране във фаза технически проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на в...

07 Март 2016   Виж ...

Доставка при условията на финансов лизинг на един брой лек автомобил , с 4+1 места за нуждите на Община Правец

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка при условията на финансов лизинг на  един брой лек автомобил , с 4+1 места ...

01 Март 2016   Виж ...


Публична покана за строителство на одобрен по проект "Красива България" Обект: ОДЗ "Здравец" гр. Правец

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОДОБРЕН ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”  ОБЕКТ: ОДЗ "ЗДРАВЕЦ", НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ....

21 Август 2015   Виж ...

Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея"

Публична покана с предмет: Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мре...

23 Април 2015   Виж ...

Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики на съществуващи стгради в община Правец

ПУБЛИЧНА ПОКАНАза участие  в обществена  поръчка по реда на гл.8 „а” от ЗОП чрез Публична покана с  предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА О...

15 Април 2015   Виж ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?