Профил на купувача - Публично състезание

Проектиране , авторски надзор и изпълнение на СМР за ремонтни дейности на покрит плувен басейн в ПГПЧЕ "Ал.Константинов" и ОУ "Васил Левски"

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:   „Проектиране , авторски надзор и изпълнение на СМР за ремонтни д...

11 Юни 2020   Виж ...

"Доставка чрез покупка по две обособени позиции"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ФАБРИЧНО НОВ ТРАКТОР С ИНВЕНТАРОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ...

18 Май 2020   Виж ...

"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Правец"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП , С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ ...

18 Март 2020   Виж ...

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на община Правец

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на баланс...

15 Октомври 2019   Виж ...

"Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов"

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на СМР по проект „Изграждане на Физкултурен салон включително оборудва...

09 Октомври 2019   Виж ...

Неотложни и текущи ремонти на общински пътища и улици в регулация на територията на община Правец.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Неотложни и текущи ремонти на общински пътища и  улици в регулация на територията ...

02 Септември 2019   Виж ...

"Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец"

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и...

14 Август 2019   Виж ...

Упражняване на независим строителен надзор по три обособени позиции

Упражняване на независим строителен надзор по три обособени позиции:Обособена позиция №1: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнени...

02 Август 2019   Виж ...

Изпълнение на СМР по проект "Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов"

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на СМР по проект „Изграждане на Физкултурен салон включително оборудва...

02 Август 2019   Виж ...

Избор на консултант за управление на проект: "Ремонт на целодневна детска градина "Индира Ганди"

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:„Избор на консултант за управление на проект: ”Ремонт на целодневна...

25 Януари 2019   Виж ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?