Профил на купувача - Пряко договаряне

"Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона – площадно и парково пространство, гр.Правец"

"Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона – площадно и парково пространство, гр.Правец"

10 Януари 2019   Виж ...

Проектиране и авторски надзор за обект "ИНФОРМАЦИОНЕН център"

Процедура на пряко договаряне с предмет: Проектиране и авторски надзор за обект "ИНФОРМАЦИОНЕН център“ в  УПИ IX-за озеленяване, кв. 10, по РП  на ...

03 Януари 2019   Виж ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?