"Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения по две обособени позиции"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП  С ПРЕДМЕТ:

„Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения по две обособени позиции

1. Обособена позиция №1- обект: „Екозона за деца и възрастни с. Осиковица, Община Правец”

2. Обособена позиция №2- обект: „Екокът за деца и младежи в централен площад на с. Равнище, Софийска област”

В съответствие с чл. 188(2) от ЗОП възложителят удължава срока за получаване на оферти до 13.08.2018г. до 17:30 часа.

Отваряне на получените оферти ще се състои на 14.08.2018 в 10:30 часа.

Документация

 • Документация за участие
  02 Август 2018
  Преглед
 • Технически спецификации
  02 Август 2018
  Преглед
 • Образци
  02 Август 2018
  Преглед

Обявление

Договори

 • Проект на договор
  02 Август 2018
  Преглед
 • Договор за изпълнение ОП1
  14 Септември 2018
  Преглед
 • Договор за изпълнение ОП2
  14 Септември 2018
  Преглед

Протоколи

 • Протокол от работата на комисията
  16 Август 2018
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?