"Доставка и монтаж на технологично оборудване за градски фонтан в гр. Правец"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО ЧЛ.20, АЛ.1, Б. „Б” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ГРАДСКИ ФОНТАН В ГР. ПРАВЕЦ

Документация

Обявление

Решение

Договори

  • Проект на договор
    12 Ноември 2018
    Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?