"Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на консумативи и оборудване за експлоатация на улично осветление за нуждите на община Правец"

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на консумативи и оборудване за експлоатация  на улично осветление за нуждите на община Правец.”

Документация

Обявление

 • Обявление
  14 Март 2018
  Преглед
 • Уведомление за отваряне на ценови оферти
  16 Април 2018
  Преглед

Решение

 • Решение за откриване на процедура
  14 Март 2018
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител
  24 Април 2018
  Преглед

Отговори на въпроси

 • Отговори на въпроси
  27 Март 2018
  Преглед

Договори

Протоколи

Файлове за преглед

 • Указания за ЕЕДОП във връзка с изменение на ЗОП от 01.04.2018г
  19 Март 2018
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?