"Доставка на два броя фабрично нови автомобили за нуждите на община Правец"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:„Доставка на два броя фабрично нови автомобили за нуждите на община Правец”

В съответствие с чл. 188(2) от ЗОП възложителят удължава срока за получаване на оферти до 26.03.2018г. до 17:30 часа.

Документация

 • Образци и приложения
  16 Март 2018
  Преглед
 • Документация за участие
  16 Март 2018
  Преглед

Обявление

Договори

Протоколи

 • Протокол от работата на комисията
  28 Март 2018
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?