Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Правец

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ по две обособени позиции”

Документация

Обявление

 • Обявление
  28 Септември 2016
  Преглед
 • Уведомление за отваряне на ценови оферти
  02 Ноември 2016
  Преглед

Решение

 • Решение
  28 Септември 2016
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител
  08 Ноември 2016
  Преглед

Договори

 • Договор за изпълнение
  08 Декември 2016
  Преглед

Протоколи

 • Протокол №1 от работата на комисията
  26 Октомври 2016
  Преглед
 • Протокол №2
  08 Ноември 2016
  Преглед
 • Протокол №3
  08 Ноември 2016
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?