"Доставка на канцеларски материали и консумативи, обучителни и учебни пособия"

„Доставка на канцеларски материали и консумативи, обучителни и учебни пособия”  по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0027-C01 проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по ОП РЧР.

Документация

 • Указания за участие
  18 Октомври 2016
  Преглед
 • Техническа спецификация
  18 Октомври 2016
  Преглед
 • Образци
  18 Октомври 2016
  Преглед
 • Проекто договор
  18 Октомври 2016
  Преглед

Обявление

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?