Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект: "Правец – среда за активно социално приобщаване"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

С ПРЕДМЕТ: Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект: „Правец – среда за активно социално приобщаване” договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР и № BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОПРЧР.

 

Документация

Обявление

Отговори на въпроси

Договори

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?