"Игрище за минифутбол – доставка и монтаж на изкуствена настилка и поставяеми съоръжения" в гр. Правец

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:

"Игрище за минифутбол – доставка и монтаж на изкуствена настилка и поставяеми съоръжения" в гр. Правец по Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изграждане на "Игрище за минифутбол – доставка и монтаж на изкуствена настилка и поставяеми съоръжения" в гр. Правец по Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ

Обособена позиция 2: Упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на доставка и монтаж на изкуствена настилка и поставяеми съоръжения за Игрище за минифутбол.

Документация

Обявление

Технически проекти

Договори

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?