Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики на съществуващи стгради в община Правец

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за участие  в обществена  поръчка по реда на гл.8 „а” от ЗОП чрез Публична покана с  предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1 (Т. 1 - 5) И АЛ. 2 ОТ ЗУТ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ“

Публична покана

Документация

 • Документация за участие
  15 Април 2015
  Преглед
 • Образец приложение 1
  15 Април 2015
  Преглед

Протоколи

 • Протокол от работата на оценителната комисия
  30 Април 2015
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?