Избор на консултант за управление на проект: "Ремонт на целодневна детска градина "Индира Ганди"

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Избор на консултант за управление на проект: ”Ремонт на целодневна детска градина „Индира Ганди”, находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ за детска градина, кв.167 по план за регулация на гр. Правец, община Правец”.

Документация

Обявление

 • Обявление
  25 Януари 2019
  Преглед
 • Уведомление за отваряне ценови оферти
  01 Март 2019
  Преглед

Решение

 • Решение
  25 Януари 2019
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител
  08 Март 2019
  Преглед

Договори

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?