Изпълнение на СМР на обект ОУ "Любен Каравелов", с. Осиковица

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ:
„Изпълнение на СМР на обект ОУ „Любен Каравелов”, с. Осиковица“

Документация

Обявление

Технически проекти

Договори

 • Договор
  05 Септември 2017
  Преглед
 • Анекс към договор за изпълнение
  13 Ноември 2017
  Преглед

Протоколи

 • Протоколи от работата на комисията
  14 Август 2017
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?