"Изработване на Генерален план за организация на движението на гр. Правец"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП  С ПРЕДМЕТ:
„Изработване на Генерален план за организация на движението на гр. Правец”.

 

В съответствие с чл. 188(2) от ЗОП възложителят удължава срока за получаване на оферти до 10.08.2018г. до 17:30 часа.

Отваряне на получените оферти ще се състои на 13.08.2018 в 15:30 часа.

Документация

Обявление

Договори

Протоколи

  • Протокол от работата на комисията
    14 Август 2018
    Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?