"Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Правец, Община Правец"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Правец, Община Правец"


Документация

Обявление

Решение

  • Решение за откриване на процедура
    05 Юли 2019
    Преглед

Договори

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?