"Предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване на община Правец по подмярка 7.2 от "Програма за развитие на селските райони 2014-2020г."

„Предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване на община Правец по подмярка 7.2 от "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ по четири обособени позиции:

Обособена позиция №1 : „Консултантски услуги по подготовка и окомплектоване на заявление за подпомагане във връзка с проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец"

Обособена позиция №2 : „Консултантски услуги по подготовка и окомплектоване на заявление за подпомагане във връзка с проект: „Повишаване енергийната ефективност на общински сгради на Община Правец, в които се предоставят обществени услуги"

Обособена позиция №3 : „Консултантски услуги при управление, изпълнение и отчитане на проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец"

Обособена позиция №4 : „Консултантски услуги при управление, изпълнение и отчитане на проект: „Повишаване енергийната ефективност на общински сгради на Община Правец, в които се предоставят обществени услуги"

Отварянето на постъпилите по обявата оферти ще се състои от 9:00 часа на 28.12.2017г.”

Документация

 • Документация за участие
  15 Декември 2017
  Преглед
 • Образци
  15 Декември 2017
  Преглед

Обявление

Договори

 • Договори за изпълнение
  21 Февруари 2018
  Преглед

Протоколи

 • Протокол от работата на комисията
  09 Януари 2018
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?