Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01

Обява за набиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01 „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец”, безвъзмездно финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Документация

Обявление

 • Указания за подготовка на офертите
  13 Януари 2017
  Преглед
 • Обява
  13 Януари 2017
  Преглед
 • Обявление за удължаване на срока за получаване на оферти
  21 Януари 2017
  Преглед

Договори

 • Договор за изпълнение
  10 Февруари 2017
  Преглед

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?