Проектиране и авторски надзор за обект "ИНФОРМАЦИОНЕН център"

Процедура на пряко договаряне с предмет: Проектиране и авторски надзор за обект "ИНФОРМАЦИОНЕН център“ в  УПИ IX-за озеленяване, кв. 10, по РП  на гр. Правец.


Решение

Договори

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?