Проектиране и авторски надзор за обект "ИНФОРМАЦИОНЕН център"

Процедура на пряко договаряне с предмет: Проектиране и авторски надзор за обект "ИНФОРМАЦИОНЕН център“ в  УПИ IX-за озеленяване, кв. 10, по РП  на гр. Правец.

Публична покана

 • Покана и указания
  03 Януари 2019
  Преглед

Документация

 • Образци и приложения
  03 Януари 2019
  Преглед
 • Техническа спецификация
  03 Януари 2019
  Преглед

Решение

Договори

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?