Проектиране във фаза технически проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Разлив” и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на обекта

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране във фаза технически проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Разлив” и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на обекта“

Публична покана

Документация

Решение

  • Решение за избор на изпълнител
    06 Април 2016
    Преглед

Договори

  • Договор за изпълнение
    28 Април 2016
    Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?