Публична покана за възлагане на обществена поръчка

Изпълнител СМР за обекти:


1. Ремонт и промяна на предназначение на помещения общинска собственост в сградата на "бивша поща" за административни дейности", в УПИ ХІ, кв.20 по плана на гр.Правец.

2. Ремонт административна сграда – с. Осиковска Лакавица , община Правец.

Публична покана

Документация

Отговори на въпроси

 • Отговори на въпроси
  01 Април 2016
  Преглед

Технически проекти

Договори

 • Договор за изпълнение
  19 Април 2016
  Преглед

Протоколи

 • Решение за избор на изпълнител
  12 Април 2016
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?