Публично състезание: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност"

Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Правец в гр. Правец: „Блок 402, ж.к Север, гр. Правец“

Документация

 • Документация за участие
  01 Февруари 2017
  Преглед
 • Образци
  01 Февруари 2017
  Преглед
 • Образец – ЕЕДОП
  23 Февруари 2017
  Преглед

Обявление

 • Обявление
  01 Февруари 2017
  Преглед
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти
  09 Май 2017
  Преглед

Решение

 • Решение за откриване на процедура
  01 Февруари 2017
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител
  18 Май 2017
  Преглед

Отговори на въпроси

 • Отговори на въпроси
  15 Февруари 2017
  Преглед
 • Разяснения по зададени въпроси
  23 Февруари 2017
  Преглед

Технически проекти

 • Технически доклад
  01 Февруари 2017
  Преглед
 • Технически паспорт
  01 Февруари 2017
  Преглед
 • Доклад за енергигийно обследване и сертификат
  01 Февруари 2017
  Преглед

Договори

Протоколи

 • Доклад от работата на комисията
  18 Май 2017
  Преглед
 • Протокол №1 от работата на комисията
  18 Май 2017
  Преглед
 • Протокол №2 от работата на комисията
  18 Май 2017
  Преглед
 • Протокол №3 от работата на комисията
  18 Май 2017
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?