"Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец"

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец


Документация

Обявление

Решение

Технически проекти

  • Технически проект
    14 Август 2019
    Преглед

Договори

  • Проект на договор
    14 Август 2019
    Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?