"Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

С ПРЕДМЕТ: Изпълнение на обект „Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец“ по три обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец““;

Обособена позиция 2: Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на изпълнение на „Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец“

Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение „Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец“


Документация

Обявление

Технически проекти

  • Техническа спецификация
    25 Ноември 2019
    Преглед

Договори

  • Проект на договор
    25 Ноември 2019
    Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?