"Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

С ПРЕДМЕТ: Изпълнение на обект „Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец“ по три обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец““;

Обособена позиция 2: Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на изпълнение на „Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец“

Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение „Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец“

Документация

Обявление

Технически проекти

 • Техническа спецификация
  25 Ноември 2019
  Преглед

Договори

 • Проект на договор
  25 Ноември 2019
  Преглед
 • Договор за изпълнение
  03 Януари 2020
  Преглед

Протоколи

 • Протокол от работата на комисията
  19 Декември 2019
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?