"Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

С ПРЕДМЕТ: "Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Калугерово с махалите  "Кардашица", "Костадиновец", "Връбчовци", "Лъга", "Клената"  по три обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Калугерово с махалите  "Кардашица", "Костадиновец", "Връбчовци", "Лъга", "Клената"

Обособена позиция 2: Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Калугерово с махалите  "Кардашица", "Костадиновец", "Връбчовци", "Лъга", "Клената"

Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Калугерово с махалите  "Кардашица", "Костадиновец", "Връбчовци", "Лъга", "Клената"

Документация

Обявление

Договори

Протоколи

  • Заповед за прекратяване
    05 Юли 2019
    Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?