Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Община Правец до регионално депо за отпадъци

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ"


Документация

Обявление

Решение

  • Решение за откриване на процедура
    27 Ноември 2018
    Преглед

Договори

  • Проект на Договор
    29 Ноември 2018
    Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?