Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Община Правец до регионално депо за отпадъци

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ"

Документация

Обявление

 • Обявление
  29 Ноември 2018
  Преглед
 • Уведомление за отваряне на ценови оферти
  31 Декември 2018
  Преглед

Решение

 • Решение за откриване на процедура
  27 Ноември 2018
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител
  07 Януари 2019
  Преглед

Договори

 • Проект на Договор
  29 Ноември 2018
  Преглед

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?