"Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в община Правец до регионално депо за отпадъци"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ"

Документация

Обявление

 • Обявление
  19 Ноември 2019
  Преглед
 • Уведомление за отваряне на ценови оферти
  02 Януари 2020
  Преглед

Решение

 • Решение
  19 Ноември 2019
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител
  09 Януари 2020
  Преглед

Договори

 • Проект на договор
  22 Ноември 2019
  Преглед
 • Договор за изпълнение
  20 Февруари 2020
  Преглед

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?